Rozporządzenie MZ z 26.07.2022 r. to początek totalitaryzmu sanitarnego w Polsce