Na co pozwalają proponowane zmiany Konstytucji RP…